Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Karavaki (https://www.karavaki.gr/) (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιo λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε.  Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Ποιοι είμαστε

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (εφεξής «Παπουτσάνης» ή «Εταιρεία»), ΑΡ.Μ.ΑΕ: 13108/06/b/86/89 με ΑΦΜ 094011512 της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, εδρεύει στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 34100, Δήμος Χαλκιδέων.  Μεταξύ άλλων προϊόντων η Εταιρεία παράγει και διαθέτει στην αγορά την σειρά προϊόντων «Κaravaki» την οποία και προωθεί μεταξύ άλλων μέσω της Ιστοσελίδας, αλλά και με τη διενέργεια διαγωνισμών μέσω της ιστοσελίδας της στην υπηρεσία Facebook.

Στα πλαίσια αυτά η Παπουτσάνης επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς για την οποία επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»).

Τι είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς συλλέγει η Εταιρεία;

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα συλλέγουμε πληροφορίες (όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τις οποίες παρέχετε για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό που διενεργείται από την Εταιρεία μας, ενώ ο διακομιστής web αναγνωρίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας και τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς και δεδομένα cookies.  Στους επιτυχόντες το διαγωνισμό η Εταιρεία πιθανώς να ζητά επίσης διεύθυνση αποστολής για την παραλαβή των δώρων.

Γιατί προβαίνει η Εταιρεία στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου είναι απαραίτητο βάσει των εννόμων συμφερόντων μας ως επιχείρηση για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τους διαγωνισμούς που διενεργούμε, απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματα σας, να κάνετε πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, να στέλνουμε στοχευμένα μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων και πλατφόρμες τρίτων, να εξατομικεύουμε την εμπειρία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας, να παράσχουμε υλικό (συμπεριλαμβανομένη και της διαφήμισης) προσαρμοσμένο στο δικό σας ενδιαφέρον και στο τρόπο με τον οποίο περιηγείστε στην Ιστοσελίδα, να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια, να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης ούτως ώστε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνετε, να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών μας, να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (για παράδειγμα, όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτό το αρχείο στις λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας) και τέλος για να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή) για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων και για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς όπως αυτές συλλέγονται από την Παπουτσάνης;

Εκτός από την ίδια την Παπουτσάνης πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Παπουτσάνης απέναντί σας που απορρέουν από τους όρους τους διαγωνισμού όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να παραδώσει τα προϊόντα τα οποία έχετε κερδίσει.  Πληροφορίες σχετικές με εσάς επίσης διαβιβάζονται στην εταιρεία Globe One ΕΠΕ για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα κρατήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά το διαγωνισμό για διάστημα ενός έτους από τη λήξη του διαγωνισμού.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Βάσει του ΓΚΠΔ έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η Παπουτσάνης.  Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε από την Παπουτσάνης πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που συλλέγουμε κατά τη συναλλαγή, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους, το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας την επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και το δικαίωμα να εξασφαλίζει η Παπουτσάνης τον περιορισμό της επεξεργασίας αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών και για όσο διάστημα απαιτείται για να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής προτιμάτε την περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών και αν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία όπως συσχετίζονται με το δικαίωμα εναντίωσης.  Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχετε παράσχει στην Παπουτσάνης σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (δικαίωμα φορητότητας).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση: info@papoutsanis.gr.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε όποια άλλη αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων αν εικάζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 13 Ιουνίου 2018 .