Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2017

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Karavaki (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», μια ανώνυμη εταιρεία, συσταθείσα υπό το ελληνικό δίκαιο (εφεξής η «Παπουτσάνης», «εμείς»).

 

Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στη νομική σημείωση

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους του παρόντος, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορεί να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα ή/ και να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους σελίδων αυτής για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας

Αυτή η Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και προορίζεται για χρήση αποκλειστικώς από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η πρόσβαση αυτή και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση των πληροφοριών

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εμπορικών σημάτων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Παπουτσάνης και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο, από την Ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, αλλά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Επομένως, δεν μπορείτε να πωλήσετε, αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσθέσετε, αποσυναρμολογήσετε, μετατρέψετε σε άλλη μορφή, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε ή αναδημοσιεύσετε την Ιστοσελίδα ή/ και το περιεχόμενό της. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή όχι για εμπορική χρήση αλλά αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από την Ιστοσελίδα χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, εκτός εάν διαθέτετε σχετική έγγραφη άδεια από εμάς.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Η Παπουτσάνης δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Εκτός από την περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα, δεν παραχωρείται σε εσάς άδεια ή άλλο δικαίωμα στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

 

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σχέδια, τεχνογνωσία, εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε έχουν καταχωρηθεί είτε όχι), εμπορικές επωνυμίες καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την Ιστοσελίδα προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Παπουτσάνης.

Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές επωνυμίες δεν παραχωρείται ή χορηγείται σε εσάς, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Παπουτσάνης.

 

Disclaimer

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ OΥΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΕΞΟΔΑ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ), ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ. ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ. Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ.

 

Πεδίο Xρήσης της Ιστοσελίδας

Έχουμε φροντίσει ώστε η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους και νομοθετικές προβλέψεις που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. Αυτή η Ιστοσελίδα πιθανόν να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργηθεί από την Παπουτσάνης. Οι διαδικτυακοί τόποι αυτοί μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη χώρα προέλευσής τους. H Παπουτσάνης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία ή/ και να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η Παπουτσάνης διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο προβλεπόμενο από το δίκαιο, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρος, παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, το εν λόγω κομμάτι θα διαχωρίζεται και δεν θα επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμογή των λοιπών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Παπουτσάνης και για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αυτές οι παραπομπές ή/ και οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση η Παπουτσάνης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή τις αναφορές ή τους συνδέσμους που περιέχουν. Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

 

Σύνδεσμοι με την Ιστοσελίδα

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε πλαίσιο, η βαθεία ζεύξη, ο κατοπτρισμός ή αναμετάδοση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ούτε η παράθεση ή χρήση του συνόλου ή τμημάτων της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της σε έναν δικτυακό τόπο τρίτου μέρους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Παπουτσάνης.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στην

Παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε στην Ιστοσελίδα, τον τρόπο χειρισμού τους και τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε.

 

Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που αποστέλλεται από το διακομιστή web μας στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα.

Τα cookies παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας, ώστε να είμαστε σε θέση να την βελτιώνουμε.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/ και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι πιο δημοφιλείς.

Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο Διαδίκτυο.

Ειδικότερα, στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα εξής cookies: τεχνικώς απαραίτητα cookies, Performance Cookies, Google Analytics, Google Remarketing και Google Conversion Tracking. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies.

 

Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το Διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η Παπουτσάνης μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης:

 

Συντάκτης:

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ

71° χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

34100 Χαλκίδα

Τηλ.: 2262085000

E-mail: info@papoutsanis.gr